Priseronline@jyskonlinemedie.dk2021-08-29T21:55:26+00:00

Priser på privat socialrådgivning

Timepris 800,-

Timeprisen er inklusiv moms og eksklusiv eventuelle kørselsomkostninger.

Du betaler pr. påbegyndt kvarter.

INGEN ABONNEMENT BETALING og INTET MINIMUMSBELØB PR. MÅNED.

Den sidste uge i hver måned modtager du pr. mail faktura for den tid, vi har brugt den pågældende måned. For kørselsomkostninger – se nedenfor.

Der tages forbehold for prisjusteringer.

Opstartspakke 1 – administrativ sagsgennemgang 2.500,-

Prisen er inklusiv moms. Betaling sker forud.
Opstartspakke 1 omfatter, at vi:

  • indhenter dine sagsakter
  • går sagen igennem administrativt
  • sender dig en skriftlig tilbagemelding
  • ringer til dig for at gennemgå tilbagemeldingen og svare på dine spørgsmål

Anslået tidsforbrug 4-6 timer.
Hvis du ønsker vores hjælp efter at have gennemgået din sag, afregner vi med timepris. For kørselsomkostninger – se nedenfor.

Opstartspakke 2 – personligt møde 1.500,-

Prisen er inklusiv moms og eksklusiv eventuelle kørselsomkostninger. Betaling sker forud.
Opstartspakke 2 omfatter:

  • 1½ – 2 timers personligt møde hos dig, hvor vi drøfter din situation og hvor du får vejledning om dine muligheder

Hvis du ønsker, at vi skal indhente dine sagsakter hos din kommune og administrativt gennemgå dem, betaler du timepris for denne arbejdsgang. Hvis du ønsker vores hjælp efter at have gennemgået din sag, afregner vi med timepris. For kørselsomkostninger – se nedenfor.

Få skrevet et partshøringssvar eller en klage 2.000,-

Prisen er inklusiv moms. Betaling sker forud.
Få skrevet en klage omfatter:

  • 2-3 timers arbejde med gennemlæsning af relevante fremsendte papirer samt udarbejdelse af klage over fx stop af sygedagpenge, afslag på revalidering og fleksjob mv.

Hvis du ønsker, at vi skal indhente dine sagsakter hos din kommune, betaler du timepris for denne arbejdsgang. Hvis du ønsker vores hjælp efter at have gennemgået din sag, afregner vi med timepris. For kørselsomkostninger – se nedenfor.

Andre forespørgsler

Hvis du har forespørgsler til anden hjælp end den nævnte ovenfor, så er du velkommen til at skrive til os i kommentarfeltet, sende os en mail eller ringe til os.

Kørsel generelt
Kørsel afregnes ud fra Statens takster fra og til Østerbro 35e, 2. tv., 9000 Aalborg. Tidsforbrug afregnes pr. påbegyndt kvarter fra og til Østerbro 35e, 2. tv., 9000 Aalborg til kr. 600 inklusiv moms pr. time.